Tekniska data

Material gran (på begäran furu i industrikvalitet)
Hållfasthetsklass GL 24h
Lim melaminlim
Ytor visuell eller industrikvalitet
Densitet rho = 450 kg/m³
Träfuktighet under produktion 10 % +/- 2 %
Beständighet mot vattenångdiffusion m = 40
Mätvärde för värmeledningstal lambda R = 0,13 W/(m x K)
Beräknat värde för svällning och krympning av måtten vinkelrät mot fasningen, uttryckt i procent för varje 1% av förändring av träfuktigheten för BSH-element av barrträd 0,24
Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska