Motstånd mot brand

Odporność na ogień

Vid brand är trät som byggmaterial mera beständigt än oskyddat stål. På brinnande byggelement bildas ett träkolskikt som har en dålig värmeledningsförmåga och skyddar konstruktionens kärna. Limträts brännbarhet ska uppskattas till ca 0,7 mm/min.

Inom 30 minuter minskas tvärsnittet på alla sidor med ca 20 mm, och inom 60 minuter med 40 mm. Den resterade delen av tvärsnittet håller då belastningen.

Om man bara tar hänsyn till träts naturliga egenskaper som byggmaterial utan något extra skydd, uppnås brandklassen F 30 eller F 60.

Föregående sida: Fördelar

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska