Miljövård och hållbarhet

Ochrona środowiska i trwałość (Ekologia)

Miljövården har en stor betydelse i vårt samhälle. Trä, som en förnybar energikälla som kommer från en hållbar skogsförvaltning, skapar grunden för produktion av limträ (BSH). Inget konkurrerande byggmaterial kan utvinnas, bearbetas och användas med så liten energianvändning och samtidigt vid en så låg miljöpåverkan.

Detta sker utan hinder, avfall och ångor, på ett miljövänligt sätt och helt automatiskt - utan att säga något om den fina fabriken. Trä, bark och löv består av koldioxid, luft samt vatten och näringsämnen från jorden. 1 kg utvunnet trä absorberar 1,44kg CO2. 1kg O2 avges till luften och 18,5 MJ värme motsvarande 0,4 l eldningsolja hämtas från solenergin.

Ett bevis på detta är miljövarudeklarationen enligt ISO 14025 som godkänts av den tyska regeringen samt Öko Pot som avser stöd vid planering av hallbyggande.

 • Positiv exempel enligt gällande klimatläget
  • 1m³ BSH absorberar 950 kg CO² under trädets uppväxt dvs. ett enfamiljshus av BSH med yta på ca 60 m³ sparar 57.000 kg CO²;
  • ett fordon med CO2-utsläpp på 140g/km skulle kunna köra 407.142 km utan att släppa ut CO2.
 • BSH är en produkt med positiv energibalans
  • energibesparande produktion: användning i stället för lagra och slänga bort, dvs. inget avfall;
  • 1m³ BSH kräver 5670 MJ primärenergi;
  • av 2,2 m³ använt råträ utvinns 18700 MJ primärenergi, dvs. 3 gånger så mycket som det behövs under produktens hela livslängd.

Föregående sida: Fördelar

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska