Kostnadsbesparing

Oszczędność kosztów
  • BHS-element kan lätt monteras (hög prefabriceringsgrad).
  • Det behövs ingen "varmtorkning" efter uppförandet av råkonstruktionen.
  • Det uppstår ingen extra fukt under bygget.
  • Det behövs inga härdningstider.
  • Låg egenvikt minskar montageutgifter och påverkar positivt subkonstruktioners mått.
  • Modifieringar kan utföras på en snickeriverkstad oavsett väderlek.
  • Besparing av värmekostnader.
  • Möjlighet att montera utan bultar (råkonstruktion/utbyggnad).

Föregående sida: Fördelar

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska