Jordbävningssäkerhet

Odporność na trzęsienia ziemi

Trät urskiljer sig från andra byggmaterial såsom stål, betong och sten med ett optimalt förhållande mellan hållfasthet och egenvikt. Den låga vikten av trähus ger en lägre bärkraft vid jordbävning. Under en jordbävning utgörs den största faran av horisontella sprickor på jordytan jämte vertikala sprickor och repor. Trät har rörceller vilka bildar fördjupningar och optimerar materialets elasticitets- och mekaniska egenskaper. På det viset uppnår trät en hög tryck- och draghållfasthet. Träkonstruktiones beständighet mot jordbävningar bekräftas av talrika byggnader i seismiskt aktiva områden: exempelvis flera hundra år gamla träbyggnader i Istambul, träanläggningar i Japan och bostadsbyggnader med flera våningsplan i Seattle.

En annan fördel med träbyggandet är den höga prefabriceringsgraden av enstaka element såsom väggar eller innertak. Detta medger en snabb och ekonomisk byggprocess. Med hänsyn till dessa fördelar är trät ett ledande byggmaterial vid återuppbyggnad av katastrofdrabbade områden - och detta gäller inte bara bostadsbyggnader.

Det senaste exemplet är den framgångsrika återuppbyggnaden av - Abruzzo området i Italien. Efter jordbävningen i L’Aquila regionen i april 2009 restes på kort tid flera nya bostadsbyggnader med hjälp av massivt träbyggande för den nödande befolkningen.

Föregående sida: Fördelar

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska