Formstabilitet / precision

Stabilność formy / precyzja

Limträ har en ovanligt högt bärande förmåga vid relativt liten egenvikt. Med hänstyn till detta samt till en hög formstabilitet kan limträ användas för flera användningsområden och lämnar en stor frihet åt arkitekter, designers och kunder vilka vill förverkliga sina visioner.

Större tvärsnitt än vid massivträ.

Vi levererar BSH i:

  • längd 50 m;
  • höjd 225 cm;
  • bredd 30 cm.

Föregående sida: Fördelar

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska